Αρθρα

Στα σφαιρική και πολύπλευρη αντιμετώπιση του ειδικού παιδιού, εντάσσεται και ο σημαντικός ρόλος της στοματικής υγιεινής κι αποκατάστασης των όποιων προβλημάτων. Είναι συχνό το γεγονός του ότι κατατάσσεται σε δεύτερη προτεραιότητα η φροντίδα των δοντιών και η στοματική υγιεινή των παιδιών με κάποιο ειδικό πρόβλημα, επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα (ορθοπεδικά χειρουργεία, επιληπτικές κρίσεις, έλλειψη συνεργασίας, κ.ά.)

Παρα-ταύτα, εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας και η σωστή στοματική υγιεινή και φροντίδα των δοντιών, γιατί η μακρόχρονη παραμέλησή τους μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές με πόνο, με συνέπεια την αδυναμία σίτισης του ατόμου, αλλά και κινδύνους μεγαλύτερους ακόμα και για την ζωή του.

Έτσι καθίσταται αναγκαία η προληπτική οδοντιατρική και η σωστή στοματική υγιεινή, για την αποφυγή επιπρόσθετων προβλημάτων στις δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες.

Πολύ σημαντική επίσης είναι η εκπαίδευση του ειδικού παιδιού, σε συνεργασία με τον εργοθεραπευτή, για την ανεξαρτητοποίηση στην τήρηση σωστής στοματικής υγιεινής. Έτσι μπορεί να χρειαστεί η χρήση κάποιας ειδικής λαβής για την οδοντόβουρτσα, ή ακόμα και ειδικής κατασκευής προκειμένου το παιδί με κινητικούς περιορισμούς, να γίνει ανεξάρτητο στην υγιεινή των δοντιών του.