Αρθρα

Η ειδική παιδαγωγός απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά με μουσικό κινητικό παιχνίδι, δραστηριότητες (χειροτεχνίες) ή με κάποιο ομαδικό παιχνίδι, παρέχοντας τα ανάλογα ερεθίσματα.

Αξιολογεί επίσης, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσκολίες περιγραφικού και γραπτού λόγου, αντιληπτικά και γνωστικά ελλείματα και ανάλογα οργανώνει το θεραπευτικό πρόγραμμα για το κάθε παιδί.
Συνεργάζεται επίσης με τον εργοθεραπευτή για τυχόν προσαρμογές και χρήση μέσων και βοηθημάτων γραφής, καθώς και με το λογοθεραπευτή για τυχόν χρήση εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας.