Αρθρα

Άτομα με κινητικά προβλήματα, προβλήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς, αντίληψης μπορούν πολύ να βοηθηθούν με τη χρήση ειδικών περιφερικών (ειδικοί διακόπτες, mouse, πληκτρολόγια, κ.ά), καθώς και με ειδικά προγράμματα (software) ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση του Η/Υ.