Αρθρα

Το παιδί κι ο έφηβος που αντιμετωπίζει κάποιο ειδικό πρόβλημα, όπως: κινητικούς περιορισμούς, προβλήματα επικοινωνίας-αντίληψης, συμπεριφοράς, προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής-υπέρ-κινητικότητας, μπορεί αυτό να του δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, χαμηλή αυτό-εκτίμηση (shelf-confidence), επιθετικότητα, κ.ά.
Ο ψυχολόγος μέσα από ένα πρόγραμμα τακτικών συναντήσεων, που χρειάζεται και η συνεργασία των γονέων-κηδεμόνων, θα βοηθήσει το παιδί-έφηβο να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αρνητικά του συναισθήματα και να λειτουργήσει μέσα στο περιβάλλον που ζει.