Αρθρα

Ιδιαίτερα απαραίτητη είναι η στενή συνεργασία των ειδικών με τους δασκάλους-παιδαγωγούς του παιδιού που αντιμετωπίζει προβλήματα είτε μαθησιακά είτε συμπεριφοράς, στο νηπιαγωγείο-δημοτικό σχολείο.

Έτσι πρέπει και ορίζονται σε τακτά διαστήματα, επισκέψεις στα σχολεία των παιδιών για την συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και κοινής τακτικής μεταξύ ειδικών και δασκάλων, καθώς και την παρακολούθηση του παιδιού στην επικοινωνία με τους συνομηλίκους του. Αυτό εξασφαλίζει την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την τήρηση μιας κοινής τακτικής και χειρισμού του παιδιού απ όλους αυτούς που παιδαγωγούν και σχετίζονται με το παιδί.